Academic Commission meeting on February 22nd

CONVOCATORIA DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DocTIC

DATA:  Luns, 22 de Febreiro de 2021
HORA: 10h30
LUGAR:  Campus Remoto – Sala DocTIC

ORDE DO DÍA:

  1. Informe do coordinador.
  2. Aprobación, se procede, de actas anteriores.
  3. Admisión, se procede, de estudantes no programa DocTIC para o curso 2020/21 (2º Cuadrimestre).
  4. Aprobación, se procede, dos plans de investigación dos solicitantes de bolsas pre-doutorais concedidas pola Xunta de Galicia, e FPU.
  5. Asuntos de trámite.
  6. Rogos e preguntas. 

Notas:
•    No caso de que algún membro titular non poda asistir, por favor, avise ó membro suplente.
•    Lémbrase que calquera profesor/a de DocTIC está convidado/a a asistir á reunión.

 

Vigo, 18 de Febreiro de 2021

A Secretaria da CAPD

 

Date: 
Monday, February 22, 2021 - 10:30